PIANO UNDERVISNING

Daniel Pianoskole tilbyr privat pianoundervisning for nybegynnere og viderekommende for alle i 6 år og oppover i Sandefjord-området. Undervisningen er grunnleggende og solid og gis med fokus på å skape musikkglede og trivsel hos eleven.

En av mine elever. 7 år

Lærerens bakgrunn er konsertpianist samt at han har gitt pianoundervisning siden 2002. Mesteparten av elevene har gått i undervisning gjennom flere år, så utskiftingen har vært beskjeden. Dette har skapt en god tone og relasjon mellom lærer og elev, basert på tillit, trygghet og ærlighet.

For at eleven skal kunne utvikle seg og oppleve både mestringsglede og musikkglede, er det viktig med både dyktige pianolærere og egen motivasjon. Daniel Sabbah er ambisiøs både på elevens og egne vegne, og han setter høye krav til seg selv som lærer. Han tilstreber individuell undervisning, derfor foretas individuell kartlegging, herunder vurdering av fingermotorikk, teknikk, konsentrasjon, ferdigheter til notelesing osv. Elevens utvikling blir derfor nøye registrert, og evt. drøftet med foresatte. Videre forbereder lærer undervisningen ved å finne musikkstykker som egner seg for den konkrete eleven. Eleven vil selv få velge sine stykker utfra et utvalg lærer forelegger eleven tilpasset elevens nivå. Slik deltakelse fra elevens side har vist seg å være svært positiv for elevens opplevelse av både undervisningen og spillingen generellt.

Eleven bestemmer selv eget tempo avhengig av hvor mye tid som brukes på øving, og læreren hjelper eleven med å nå de mål eleven setter seg. Samtidig tilstrebes det i undervisningen å øke elevens ambisjoner, slik at eleven selv finner glede i å bruke mer tid på øvingen.

Pianoskolen holder to elevkonserter hvert år, der elevene bidrar på sine ulike nivå. Dette har vist seg å være en hyggelig begivenhet hvor det også knyttes bånd elever i mellom, samt at lærer og elever her møtes i en annen situasjon enn i den vanlige undervisningen. Samtidig gir elevkonsertene øving i fremføring overfor publikum, i en avslappet og koselig atmosfære. Elevkonsertene holdes på kveldstid, og alle får noe godt å spise. Både elever, foreldre, besteforeldre og andre er hjertelig velkommen til disse tilstelningene.

Dersom du har lyst til å spille piano og oppleve musikkmagi og glede, så ta kontakt med Daniel Pianoskole!